GROUPONLØFTET

Vi er trygge på de tilbyderne vi presenterer på Groupon.no og bygger opp under dette med Grouponløftet. Dersom din erfaring med Groupon Norge ikke lever opp til forventningene dine, vil vi refundere kjøpssummen, enten til din konto eller som tilgodehavende. Lett som bare det!

Hvis du noen gang har problemer med å løse inn en kupong er vi her for å hjelpe. Vi tilnærmer oss refusjonsforespørsler for kuponger som ikke er løst inn på denne brukervennlige måten:

 1. Vår første reaksjon vil alltid være å prøve å hjelpe deg til å få den opplevelsen du har betalt for.
 2. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med å løse inn kupongen, vil vi tilby deg tilgodehavende som du kan benytte på en annen opplevelse.
 3. Dersom du ikke ønsker tilgodehavende fordi Groupon har skuffet deg, og kupongen fortsatt er gyldig, vil vi refundere kjøpssummen din.

Dersom en bedrift legges ned permanent, vil vi alltid refundere kuponger som ikke er innløst.

I samsvar med norsk lov, på de fleste dealer, vil uinnløste kuponger returneres for en komplett refusjon til konto, innen de første 14 virkedagene fra dagen etter du mottar din kupong. Dersom du allerede har løst inn kupongen, men er misfornøyd med kjøpet, vennligst kontakt oss og vi vil vurdere refusjon på en sak-til-sak basisGENERELLE VILKÅR & DEAL FAQ


Generelle vilkår:
Disse restriksjonene gjelder alle Groupon-dealer om det ikke blir spesifisert noe annet i den gjeldende Dealens vilkår:

Ingen refusjon (hvis ikke pålagt av lovverk)
Kan kun brukes på ett besøk
Dekker ikke tilleggsskatter, service avgifter eller tips
Kan ikke kombineres med andre tilbud
Du kan ikke benytte, eller reservere, før dagen etter kjøp
Alle reservasjoner forutsetter ledig kapasitet
Kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng

Restaurant Groupons
kan ikke benyttes på alkohol, med mindre det spesifikt står i Dealens vilkår.

Produkt Groupons
Prisen er hentet fra partners anbefalte salgspris+frakt.
Groupon kan ikke garantere at dette produktet er det billigste på markedet.

Travel Groupons
Ingen refusjon på dealer som gyldig innenfor et bestemt tidsrom. Herunder også flybilletter, teater/kino/konsert/sports billetter og andre arrangementer i tilknytning til kupongen (jfr. Angrerettloven §19.2 bokstav b) Alle reservasjoner forutsetter ledig kapasitet dersom annet ikke er spesifisert. Dersom kupongens kjøpssum er under kr 300,- gjelder Angrerettloven §2, andre ledd.

Deal FAQ
Disse svarene gjelder alle deals med mindre annet står spesifisert i Dealens vilkår.


Hvor lenge må jeg vente med å bruke min Groupon før jeg har kjøpt den?

 • • De aller fleste Groupons kan brukes dagen etter de er kjøpt

Må jeg reservere på forhånd når jeg bruker min Groupon?

 • • Du må reservere på forhånd når du benytter deg av din Groupon, med mindre annet står spesifisert i Dealens vilkår.

 • • Alle andre innløsningsinstruksjoner vil stå spesifisert i vilkår seksjonen i den aktuelle dealen.

Må jeg nevne Groupon når jeg reserverer?

 • Ja, nevn alltid Groupon når du reserverer.

Hvordan printer jeg min kupong?

For å laste ned din Groupon i PDF-format vennligst følg instruksjonene under. De gjelder for alle Groupons du kjøper:

1) Logg inn på www.groupon.no
2) Klikk på logg inn-knappen i høyre hjørne under den blå fanen som krysser skjermen
3) Skriv inn ditt brukernavn
4) Når du er logget inn, trykk på ”Mine Kjøp” i seksjonen ”Min konto”
5) Bruk ”Din Groupon” ikonet under den aktuelle kupongen til å laste ned og printe.

Kan jeg gi bort en Groupon som gave?

 • • Ja. Selv om ditt navn står på kupongen kan den brukes av hvem som helst, så lenge ikke referansenummeret har blitt brukt før. Vennen din vil uproblematisk kunne løse inn en Groupon du har kjøpt.

 • • Om du trykker på «Kjøp til en venn!» knappen vil du få en nanvløs kupong som kan benyttes av hvem som helst.

I vilkår står det ” Du kan kjøpe EN kupong til eget bruk, ubegrenset som gave, men hver kunde kan kun få og bruke EN kupong.» Kan jeg da kjøpe en, samt motta andre i gave, og dermed bruke mer enn en?

 • Nei. Så lenge Vilkårene spesifiserer ” hver kunde kan kun få og bruke EN kupong ” kan du kun løse inn kupongen en gang. Har du likevel kjøpt flere enn en kan du gi dem bort som gaver til andre.

Skal jeg tipse når jeg bruker en Groupon-kupong?

Groupon kunder tipser mest av alle. Det er derfor vi er de beste kundene som finnes!

Kommer deals mer enn en gang?

 • • Ja. Hvis en deal går bra og den aktuelle leverandøren ønsker en ny avtale, kan dealen dukke opp på www.groupon.no igjen på et senere tidspunkt.

 GENERELLE REGLER

1. Velkommen til vår webside www.groupon.no

1.1 Groupon drives av CityDeal AS, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 OSLO. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du") kjøpe gavekort (heretter kalt kuponger) på varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere.

1.2 Groupon leverer ikke selv de varer eller tjenester som Du kan kjøpe via nettsiden, men sørger for at kupongen gir Deg rett til å få tilgang til varen eller tjenesten fra Groupons samarbeidspartnere. Kupongene som selges av Groupon er knyttet til enten en konkret tjeneste, en spesifikk vare eller en bestemt tjeneste- eller produktverdi.

1.3 Det er Groupons samarbeidspartnere som er utgivere av kupongene og det er de respektive partnere (det selskapet som er angitt på kupongen) som er ansvarlig for å levere de varer eller tjenester som er angitt på kupongen. Samtlige varer og tjenester leveres i henhold til disse Generelle Vilkår som Du anmodes til å lese nøye.

1.4 Når du fullfører et kjøp på www.groupon.no plikter Du å overholde disse Generelle Vilkår, som regulerer Din bruk av nettstedet og ditt kjøp. Før et kjøp gjennomføres må Du ha opprettet en brukerkonto og valgt et passord. Før kjøpet blir Du også oppfordret til å lese nøye gjennom disse Generelle Vilkår samt bekrefte at Du aksepterer dem. De Generelle Vilkårene kan når som helst leses, skrives ut eller lagres lokalt fra www.groupon.no/generellevilkår.


2. Slik bestiller Du en kupong fra www.groupon.no

2.1 Velg den kupongen Du vil kjøpe og bekreft deretter ved å klikke på knappen "Kjøp nå!" på startsiden.

2.2 Velg ønsket antall kuponger.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.4 Ved å bekrefte at Du aksepterer de Generelle Vilkårene og trykker på knappen "Kjøp nå!" legger Du inn et bindende bud om å kjøpe den aktuelle kupongen. Hvis alle opplysningene er korrekte og betingelsene for kjøp er til stede, vil Groupon akseptere budet ved en bekreftelse i form av å sende Deg en kupongkode. Dersom minimum antall deltakere er oppnådd etter at den angitte salgsperioden har utløpt og vi har registrert betalingen Din, vil vi sende Deg kupongen via e-post.

2.5 Skriv ut kupongen og løs det inn hos respektive samarbeidspartnere.

2.6 Betalingen skjer først etter at kupongen er løpt ut og minimum antall deltakere er oppnådd. Hvis minimum antall deltagere ikke oppnås, vil salg av kupongen ikke finne sted og det vil heller ikke skje en belastning av Din konto eller kredittkort.

2.7 Salg av kupongen vil kun finne sted om og når Groupon lykkes i å registrere Din betaling. Dersom betalingen ikke lykkes på første forsøk (for eksempel dersom den oppgitte kontoen ikke eksisterer, ikke har dekning, kredittnummeret er feil eller kortet har nådd kredittgrensen) kommer salget av kupongen heller ikke til å finne sted.

2.8 Etter at kjøpet er gjennomført blir kupongen sendt til den e-postadressen som Du anga i bestillingsprosedyren. Utsendelsen av kupongen skjer så snart betalingen er registrert på vår konto.

2.9 Perioden for salg av en spesifikt kupong er begrenset i tid og betingelsene for hvert tilbud fastsettes av Groupon i hvert enkelt tilfelle. Når tiden for tilbudet er gått ut er det ikke mulig å gjøre flere kjøp.


3. Angrerett

3.1 Som forbruker har Du rett til å heve kjøpet ditt innen to uker fra Du har mottatt en bekreftelse på Ditt kjøp i henhold til det ovennevnte. Dette skal gjøres skriftlig gjennom at Du, med mindre annet er avtalt med Groupon, sender kupongen tilbake til Groupon på følgende adresse:

Citydeal AS / Groupon
Postboks 4274
0401 Oslo
Norway

3.2 Du betaler selv portoen for retur. Merk konvolutten "Angrerett". Du trenger ikke å begrunne hvorfor Du hever kjøpet. Dersom Du har utøvet Din angrerett innen rett tid og returnert kupongen, vil Groupon tilbakebetale det beløpet Du har betalt for kupongen så snart som mulig, dog senest innen 14 dager fra vi mottok Din henvendelse ang. angrerett.

3.3 Vennligst merk at det ikke er mulig å heve kjøpet ditt etter at kupongen er blitt innløst hos Groupons samarbeidspartnere.

4. Innløsning av kuponger hos Groupons samarbeidspartnere

4.1 Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, gir kupongen ingen rett til å benytte seg av tjenester eller kjøp av varer på et bestemt tidspunkt. Vi anbefaler derfor at tidspunktet for å benytte tjenesten avtales individuelt med respektiv samarbeidspartner. Hvis en bestemt gyldighetsdato er angitt på kupongen, kan kupongen kun innløses hos samarbeidspartneren innenfor denne gyldighetsperioden.

4.2 Alle kuponger er utstyrt med to unike kodenumre og ved innløsning sammenligner samarbeidspartneren disse med en liste som denne har. Kopiering eller manipulering av kuponger er ikke tillatt. Groupon forbeholder seg retten til å overføre de lagrede opplysningene til respektive samarbeidspartnerne og iverksette rettslige skritt ved mistanke om kopiering eller manipulering.

4.3 Med mindre noe annet er oppgitt, kan hver kupong kun benyttes én gang. Skulle verdien på kupongen ikke ha blitt fullt utnyttet eller tjenesten ikke fullstendig avkrevd, forfaller de deler som ikke benyttes. Erstatning for restbeløp gies normalt ikke.

4.4 Dersom Du ikke løser inn kuongen innen den gyldighetstid som gjelder, vil kupongen utløpe, og vår Samarbeidspartner vil ikke kunne ta den imot.
 

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Utover det erstatningsansvar som uttrykkelig er pålagt Groupon i henhold til disse Generelle Vilkår, har Groupon ingen plikt til å betale erstatning til Deg for det eventuelle tap Du skulle kunne lide som følge av at kupongen ikke er blitt løst inn av samarbeidspartneren, varen eller tjenesten ikke svarer til Dine forventninger, samarbeidspartners konkurs eller andre forhold knyttet til tjenesten eller varen som kupongen gjelder, eller Din bruk av www.groupon.no. Groupon erstatter aldri indirekte skader eller tap.

5.2 Groupon tar intet ansvar for de varer eller tjenester fra samarbeidspartnerne som Du benytter gjennom bruk av kupongen. De varer eller tjenester som angis på en kupong leveres av samarbeidspartnere til Deg i sitt eget navn og for egen regning, hvilket medfører at Groupon ikke er ansvarlig overfor Deg for eventuelle brister i samarbeidspartnerens leveranse av varen eller tjenesten.

5.3 Groupon er ikke ansvarlig for eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på www.groupon.no og har rett til å gjøre endringer i det materiale og den informasjonen som finnes på nettsiden. Du er selv ansvarlig for teknisk utstyr og programvare som kreves for bruk av nettstedet, for eksempel tilgang til internett, nettlesere, e-post m.m.

5.4 Selv om vi tilstreber å tilby våre tjenester uten tekniske problemer kan særskilt vedlikeholdsarbeid, videreutvikling og/eller andre forstyrrelser, begrense og/eller til tider forhindre mulighetene for Deg til å bruke www.groupon.no. Under visse omstendigheter kan det hende at data går tapt. Groupon er ikke ansvarlig for at tjenestene er tilgjengelige og kan ikke garantere at tekniske forstyrrelser eller tap av data ikke forekommer. Groupon forbeholder seg retten til når som helst å endre, innskrenke eller avbryte omfanget og funksjonaliteten på nettsiden.

5.5 Du er selv ansvarlig for all informasjon som Du laster opp eller skriver på allment tilgjengelige forum på nettsiden og at Du har alle nødvendige rettigheter for å laste opp informasjonen. Groupon har rett til å slette opplysninger som er skrevet på allment tilgjengelige forum på nettsiden samt innlegg eller publikasjoner som i henhold til Groupons vurdering er støtende, upassende eller på annen måte bryter disse Generelle Vilkår eller gjeldende lov. Dersom Du ser slike opplysninger som beskrevet i dette avsnittet på nettsiden, er Du velkommen til å informere Groupon om dette via e-post på kontakt@groupon.no.
 

6. Reklamasjon

6.1 Dersom det ved innløsning av kupong eller ved levering av vare eller tjeneste skulle oppstå problemer, vil Groupon forsøke å finne en løsning. Send i slike tilfeller en reklamasjon via e-post til kontakt@groupon.no eller kontakt oss per telefon

6.2 Hvis Du ikke er fornøyd med Groupons håndtering av en reklamasjon, har Du også mulighet til å henvende Deg til Forbrukerrådet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo.
 

7. Immaterielle rettigheter

7.1 Groupon og dets samarbeidspartnere beholder samtlige immaterielle rettigheter til all informasjon som stilles til rådighet via www.groupon.no samt til offentliggjort innhold, informasjon, bilder, videoer og databaser (heretter kalt "Beskyttet eiendom").

7.2 Endringer, reproduksjon, offentliggjøring, videreformidling til tredjepart og/eller utnyttelse av Beskyttet Eiendom uten forutgående skriftlig samtykke fra Groupon eller berørte partnere er derfor uttrykkelig forbudt.


8. Behandling av personopplysninger

8.1 Ved kjøp av kupong godtar Du at Groupon benytter Dine personopplysninger, for eksempel for- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post for å kunne holde kontakt med Deg samt for å kunne markedsføre ulike tilbud til Deg som for eksempel eksklusive tilbud og informasjon om nyheter fra Groupon. Videre utgjør personopplysningene grunnlag for blant annet markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, statistikk og risikohåndtering. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet av selskap i samme konsern som Groupon samt andre samarbeidspartnere for de ovennevnte formål. Personopplysningene kan da komme til å bli overført til et annet land utenfor EU/EØS. Enhver behandling av personopplysninger skjer i samsvar med lov av 14. april 2000 nr 31 om behandling av personopplysninger.

8.2 Du har alltid muligheten, uten å måtte oppgi grunn, til å trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Hvis Du ønsker å trekke tilbake avgitt samtykke, skal dette gjøres via e-post som sendes til info@groupon.no.

8.3 Etter tilbaketrekking av samtykke kommer Groupon ikke til å benytte Dine personopplysninger til andre formål enn til å administrere kundeforholdet.

8.4 Du kan også en gang i året kostnadsfritt skriftlig anmode om at Groupon skal gi Deg informasjon om hvilke personopplysninger Groupon behandler om Deg. En slik anmodning skal være personlig signert av Deg og sendes til:

Citydeal AS
Postboks 4274
0401 Oslo
Norway
 

9. Cookies

9.1 Dette nettstedet inneholder såkalte cookies. I henhold til forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste § 7-3 stilles det krav til lagring av cookies i brukers utstyr og adgang til slike, samt krav til at eventuell behandling av personopplysninger er i henhold til personopplysningsloven og at bruker har fått adgang til å motsette seg behandlingen.

9.2 På www.groupon.no brukes det såkalte sessionscookies. Sessionscookies brukes for å håndtere Dine valg på nettsiden, eksempelvis når Du velger å kjøpe en kupong. Sessionscookies forsvinner når Du stenger Din nettleser mens vanlige cookies lagres en lengre tid på datamaskinen Din. Hvis Du ikke aksepterer bruk av cookies på dette nettstedet, kan Du endre Dine innstillinger på nettleseren til ikke å ta i mot cookies. Vi henviser til respektive leverandører av nettlesere for nærmere instruksjoner. Merk at noen av nettstedets funksjoner ikke kommer til å fungere dersom man velger bort cookies.


10. Generelt

10.1 Groupon kan endre disse Generelle Vilkår fra tid til annen, eksempelvis for å oppfylle juridiske krav eller for å gjøre endringer i funksjoner. Gjeldende Generelle Vilkår finner Du alltid på www.groupon.no.

10.2 Hvis Du ikke godtar disse Generelle Vilkår, kan Du dessverre ikke bruke våre tjenester mer. Dersom enkelte bestemmelser i disse Generelle Vilkår og hele/deler av den avtalen som er inngått mellom partene kjennes ugyldig, så påvirker ikke dette gyldigheten av de øvrige deler.

11. Lovvalg og tvister

Disse Generelle Vilkår regulereres av norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår mellom partene skal avgjøres av norske domstoler.